Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Kancelaria świadczy nieodpłatną pomoc prawną w zakresie ochrony praw dziecka zarówno małoletniego jak i nieletniego. Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacja materialna oceniana jest indywidualnie na podstawie rozmowy oraz oświadczenia o stanie majątkowym, z którego wynika, że zgłaszający nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

Pomoc prawna pro bono, świadczona przez Kancelarię polega na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma procesowego, wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu albo wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a w szczególnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami Adwokat przyjmuje osobiście pełnomocnictwo lub upoważnienie do obrony.

Dziecko (małoletni lub nieletni) może zgłosić się osobiście. Osobą zgłaszającą się po pomoc może być osoba dorosła, organ lub instytucja, które działają w interesie dziecka. Jednocześnie Kancelaria zastrzega, że w przypadku sprzeczności interesów osoby zgłaszającej z interesem dziecka, Kancelaria kieruje się potrzebą ochrony interesu dziecka.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 505 835 436 lub za pośrednictwem e-mail: kancelaria@adwokat-ewanowak.pl

Terminy spotkań przewidziane są na pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00, jednak z uwagi na nieprzewidziane okoliczności podane terminy mogą ulec zmianie i zostaną wyznaczone indywidualnie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych