Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Publikacje

Rozkaz polecający popełnienie przestępstwa, to rozkaz bezprawny

Rozkaz polecający popełnienie przestępstwa, to rozkaz bezprawny Przedmiotem takiego rozkazu jest działanie lub zaniechanie odpowiadające opisowi zawartemu w znamionach przedmiotowych jakiegokolwiek typu czynu zabronionego, pomijając znamiona określające konsekwencje zachowania sprawcy, tj. skutek czy następstwo. W takiej sytuacji Żołnierz ma niczym…
SZCZEGÓŁY
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych