Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak

Obsługa prawna biznes – instytucje

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom, spółkom oraz instytucjom. Zakres usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych wyznacza indywidualna potrzeba każdego zainteresowanego.

Do najczęściej oczekiwanych usług należą w szczególności, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w siedzibie (oddziale) Klienta lub w Kancelarii, udzielanie informacji prawnych przez telefon lub za pośrednictwem e-mail, pisemna oraz ustna analiza dokumentów, sporządzanie dokumentów wewnętrznych (w szczególności, regulaminów, obwieszczeń, oświadczeń), sporządzanie dokumentów zewnętrznych, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, odzyskiwanie wierzytelności w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym, doradztwo negocjacyjne, tworzenie i wdrażanie procedur organizacyjnych w podmiotach gospodarczych, obsługa prawna organów spółek, udział w posiedzeniach, przygotowanie dokumentacji ze zgromadzeń, zakładanie spółek, proces rejestracji, przekształcenia.

Kancelaria reprezentuje podmiot gospodarczy przed organami, urzędami oraz sądami wszystkich instancji.

W chwili obecnej Kancelaria zapewnia szkolenia z zakresu prawa pracy oraz prawa zobowiązań.

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie i może przybrać postać miesięcznego rozliczenia ryczałtowego, godzinowego, za poszczególną usługę. Wysokość wynagrodzenia uwzględnia obowiązujące przepisy, charakter i zawiłość sprawy oraz nakład pracy.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych