Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak

Postępowanie przygotowawcze

Należy pamiętać, że prawo do obrony przysługuje osobie podejrzanej już na etapie postępowania przygotowawczego...

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe w sprawach karnych obejmuje działalność zmierzającą do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej ...

Prawo wykroczeń

Wykroczenia stanowią odrębne czyny karalne, oddzielone od przestępstw i poddane odrębnej regulacji. W prawie wykroczeń obowiązuje zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy...

Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze przewiduje wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujące pozbawieniem wolności...

Prawo karne skarbowe

strona w budowie

Prawo karne gospodarcze

strona w budowie

Prawo karne wojskowe

Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają żołnierze w czynnej służbie wojskowej, pracownicy wojska, żołnierze sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie ich personelu...

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych