Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak
Ewa Nowak

Zespół

Założycielka Kancelarii Adwokat Ewa Nowak zdobyła tytuł magistra prawa w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Następnie uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu Adwokata. Adwokat Ewa Nowak jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując w podmiotach gospodarczych, Kancelariach Adwokackich oraz udzielając pomocy prawnej w szczególności w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Warszawie.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych