Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak

Rozwód

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha...

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby wychowania osobie uprawnionej. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. ..

Władza rodzicielska

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem ...

Macierzyństwo i ojcostwo

strona w budowie

Przysposobienie

strona w budowie

Opieka i kuratela

strona w budowie

Prawo osobowe

strona w budowie
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych